Připojení do EDUROAM na hvězdárně v Č.Budějovicích a na Kleti

Hlavní myšlenkou tohoto projektu je transparentní používání propojených sítí v rámci TERENA mobility TF. Síť eduroam si klade za cíl připojení studentů k internetu nezávisle na jejich aktuální pozici. V praxi to vypadá tak, že pokud jste v dosahu nějaké WiFi sítě spadající pod eduroam (a to ne jen ten český), tak se můžete připojit a přihlásit heslem od své domovské organizace.

Připojení k síti EDUROAM:

Celá síť používá WPA-EAP (PEAP-MSCHAPv2) s TKIP šifrováním a standard 802.1x pro přihlašování (přihlašování přes webový formulář není podporováno) a je šířena pod SSID eduroam.

K samotnému připojení potřebujete bezdrátovou síťovou kartu s podporou WPA. Některé tyto karty najdete zde a dále potřebujete mít přihlašovací jméno, heslo své domovské organizace a kořenový certifikát CESNET PKI (národní koordinátor tohoto projektu).

Pokryté lokality

Síť eduroam je na naší instituci dosažitelná v budově Hvězdárny a planetária v Č.Budějovicích a na celém pozemku a v budovách Hvězdárny na Kleti.

text je rozpracován ...

Pokud se vyskytly nějaké chybičky, neotálejte a kontaktujte administrátora EDUROAMu na naší instituci eduroam(a)klet.cz.

eduroam je registrovanou ochrannou známkou společnosti TERENA